meer handige tools
Het is nu weeknummer 30
op 23 juli 2024

Weeknummer en opbouw van datums op een kalender

Weeknummer online bekijken. Hier, kunt u (achtergrond)informatie vinden over de opbouw van het weeknummer, jaar en datum. Op DagWeek kunt u het actuele weeknummer vinden.

Welke week is het?

Dagweek is het online adres om eenvoudig het huidige weeknummer te kunnen nagaan. Op DagWeek is eenvoudig een online weeknummer te bekijken.

Wat is het weeknummer?

Dus ook op de vraag wat het weeknummer is, kunt u online terecht op www.dagweek.nl.

Gregioriaanse kalender

De gregoriaanse kalender, een aanpassing van de daarvoor gebruikte juliaanse kalender, werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius, en werd overgenomen door het Concilie van Trente (1545-1563). Paus Gregorius XIII kon pas in 1582 met de bul Inter gravissimas deze kalenderhervorming doorvoeren. Door het weglaten van 10 dagen werd het begin van de lente teruggebracht naar 21 maart. De weekdagen liepen zonder onderbreking door, op donderdag 4 oktober volgde vrijdag 15 oktober 1582.

Het gemiddelde jaar in de juliaanse kalender telde exact 365,25 dagen, maar omdat het gemiddelde tropische jaar ongeveer 365,2422 dagen duurt, loopt de juliaanse datum elke duizend jaar ongeveer 7,8 dagen achter op de zon. Om deze afwijking te corrigeren, werd het systeem van schrikkeljaren aangepast, zodat elk jaartal dat deelbaar was door 4 maar ook door 100 voortaan geen schrikkeljaar is, behalve als het ook door 400 te delen is. Dat betekent dat bijvoorbeeld 1600, 2000 en 2400 schrikkeljaren zijn, maar 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 en 2300 niet. Het gemiddelde gregoriaanse jaar duurt derhalve 365,2425 dagen. Per 1000 jaren worden er daardoor gemiddeld 7,5 dagen gecorrigeerd.

Berekening van weeknummer

Het weeknummer van een bepaalde datum is ook door middel van formules uit te rekenen. Hieronder staat het stappenplan opgesteld om dit voor iedere willekeurige datum te kunnen verzorgen.

We nemen als voorbeelddatum 11 aug. 1999. De variabelen UK (met een volgnr) geven bij iedere formule de uitkomst weer voor de voorbeelddatum.

* bepaal in het voorbeeldjaar het aantal dagen vanaf 4 januari tot aan de voorbeelddatum
[UK01 = 219]

* deel UK01 door 7 en rond het resultaat naar beneden af
[UK02 = 31]

* bepaal het weekdagnummer van de voorbeelddatum, ma = 1, di = 2 ... zo = 7
[UK03 = 3]

* bepaal het weekdagnummer van 4 januari van het jaar voor het voorbeeldjaar
[UK04 = 7]

* bepaal in het jaar voor het voorbeeldjaar het aantal dagen vanaf 4 januari tot aan 31 december
[UK05 = 361]

* deel UK05 door 7 en rond het resultaat naar beneden af
[UK06 = 51]

* bepaal in het jaar voor het voorbeeldjaar het weekdagnummer van 31 december
[UK07 = 4]

* bepaal het weekdagnummer van 4 januari van het voorbeeldjaar
[UK08 = 1]

* bepaal het weekdagnummer van 4 januari van het jaar na het voorbeeldjaar
[UK09 = 2]

* bepaal het weeknummer van 31 dec. van het jaar voor het voorbeeldjaar
ALS UK07 < UK08
DAN UK10 = 1
ANDERS ALS UK07 < UK04
DAN UK10 = UK06 + 2
ANDERS UK10 = UK06 + 1
[UK10=53]

* bepaal het weeknummer van de voorbeelddatum
ALS voorbeelddatum is in reeks 1 jan t/m 3 jan
DAN ALS UK03 = UK08
DAN UK11=1
ANDERS UK11=UK10
ANDERS ALS EN voorbeelddatum is in reeks 29 dec. t/m 31 dec. EN UK03 < UK09
DAN UK11 = 1
ANDERS ALS UK03 < UK08
DAN UK11 = UK02 + 2
ANDERS UK11=UK02+1
[UK11=32]

Het kan ook simpeler:

We gaan uit van twee gegevens:
1. Het jaar waarin een week valt is het jaar waarin de donderdag van die week valt.
2. De eerste donderdag van het jaar valt altijd in week 1, de tweede donderdag in week 2 enz.

De stappen zijn dan:
1. Bepaal de donderdag in de week van de voorbeelddatum. Is de voorbeelddatum een maandag, dan is de donderdag dus drie dagen verder. Is de voorbeelddatum een vrijdag dan is de donderdag een dag terug. Dit geeft de "weekdonderdag".
2. Bepaal het jaar waarin de weekdonderdag valt. Dit kan in sommige gevallen het jaar voor of na de voorbeelddatum zijn. Dit geeft het "weekjaar".
3. Het weeknummer is nu gelijk aan het aantal donderdagen in het weekjaar tot en met de weekdonderdag. Omdat een op de zeven dagen een donderdag is en we tellen vanaf 1, bereken je het weeknummer door het verschil in dagen te berekenen tussen de weekdonderdag en 1 januari in het weekjaar, dit te delen door 7, naar beneden af te ronden en er 1 bij te tellen.

In formules is dit:
1. weekdonderdag = voorbeelddatum + 4 - weekdagnummer (voorbeelddatum)
2. weekjaar = jaar (weekdonderdag)
3. weeknummer = geheel ((weekdonderdag - datum (weekjaar; jan; 1)) /7) + 1


Een iets ander alternatief is: We gaan weer uit van twee gegevens, waarin het tweede is veranderd ten opzichte van hierboven:

1. Het jaar waarin een week valt is het jaar waarin de donderdag van die week valt.
2. 4 januari valt altijd in week 1.

De stappen zijn nu:
1. Bepaal de donderdag in de week van de voorbeelddatum. Het jaar waarin deze donderdag valt is het "weekjaar".
2. Bepaal de maandag van week 1 van het weekjaar. Als 4 januari van het weekjaar een maandag is ben je meteen klaar. Anders moet je het benodigde aantal dagen terug tellen. Dit aantal is het weekdagnummer van 4 januari minus 1. Merk op dat de gezochte maandag in het jaar voor het weekjaar kan liggen!
3. Bepaal het verschil in dagen tussen de voorbeelddatum en de maandag uit stap 2. Deel vervolgens door 7, rond af naar beneden en tel er 1 bij op.

De formules zijn dan:
1. weekjaar = jaar (voorbeelddatum + 4 - weekdagnummer (voorbeelddatum))
2. weeknummer = geheel ((voorbeelddatum - datum(weekjaar; jan; 4) + weekdagnummer (datum(weekjaar; jan; 4)) - 1) / 7) + 1

Schrikkeljaar

Een schrikkeljaar is een jaar met 366 dagen, in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd om te voorkomen dat het kalenderjaar te veel gaat afwijken van het tropisch jaar. Een schrikkeldag valt op 29 februari en komt in de Gregoriaanse kalender voor in elk jaar dat deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren. Deze hebben enkel een schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400. (vb. 1984, 1900 en 2000 zijn respectievelijk wel, niet en wel schrikkeljaren.)

De naam "schrikkeljaar" komt van het Middelnederlandse scricken, wat oorspronkelijk "met grote passen lopen" en ook "springen" betekende, en dat ook terug te zien valt in het Hasseltse woord schrikschoen (schaats).

Oorzaak
Een tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien) is niet exact 365 dagen. Het is 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Als men zich van dat verschil niets zou aantrekken en de duur van een jaar op 365 dagen zou afronden, dan zou men na vier jaar bijna een dag tekortkomen (preciezer: 23 uur en 15 minuten). We zouden dan oud- en nieuw te vroeg vieren; bijna een dag voordat de aarde werkelijk helemaal rond de zon is gegaan. Het toelaten van de afwijking zou tot gevolg hebben dat na langere tijd de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar gaan verschuiven.

[Bron: Wikipedia]

Online weeknummer

Voor het actuele online weeknummer bent u nu op het goed adres. Via www.dagweek.nl kunt u al deze informatie vinden.